Kultur- och arbetsstipendium från VGR

Via den här sidan kan du ansöka om några av Västra Götalandsregionens stipendier för kulturverksamhet.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd stöttar och utvecklar kulturen på flera olika sätt: genom långsiktiga uppdrag, kulturstrategiska utvecklingsstöd (treåriga) samt olika typer av sökbara stöd och stipendier. Målet är att kulturen i regionen ska hålla högsta tänkbara kvalitet, vara tillgänglig för alla och starkt bidra till att utveckla ett hållbart, demokratiskt samhälle där alla människor är delaktiga i utvecklingen.

Ansökan för 2021 är stängd. Nästa års omgång annonseras på www.vgregion.se/kultur

Ansökan om kulturstipendium

Ansökan om arbetsstipendium

Nominering till kulturstipendium