Ansökan om kulturstipendium

Kulturnämnden utlyser tio kulturstipendier à 30 000 kronor att sökas av yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer. Stipendiet kan erhållas högst en gång.

Fyll i formuläret nedan och skicka in din ansökan.

Ansökan för 2021 är öppen till 15 december 2020. Läs mer på www.vgregion.se/kultur