Nominering till kulturstipendium

Här kan du nominera andra personer till Västra Götalandsregionens kulturstipendium. Kulturnämnden utlyser tio kulturstipendier à 30 000 kronor att sökas av yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer. Stipendiet kan erhållas högst en gång.

Fyll i formuläret nedan för att nominera någon annan.

Nominering  för 2022 är stängd. Nästa års omgång annonseras på www.vgregion.se/kultur