Kultur- och arbetsstipendium från VGR

Via den här sidan kan du ansöka om några av Västra Götalandsregionens stipendier för kulturverksamhet.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd stöttar och utvecklar kulturen på flera olika sätt. Målet är att kulturen i regionen ska hålla högsta tänkbara kvalitet, vara tillgänglig för alla och starkt bidra till att utveckla ett hållbart, demokratiskt samhälle där alla människor är delaktiga i utvecklingen.

Ansökan för 2022 är öppen till 15 december 2021. Läs mer på www.vgregion.se/kultur

Ansökan om kulturstipendium

Ansökan om arbetsstipendium

Nominering till kulturstipendium