Hantering av personuppgifter (GDPR)

Information om hantering av personuppgifter:

Via den här webbplatsen kan du ansöka om stöd och stipendier. De uppgifter som lämnas i ansökan registreras och används endast i relation till detta syfte.

Genrell informatoion om behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU. GDPR bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).

VGR behandlar en mängd olika sorters personuppgifter som en naturlig del av vår verksamhet. Vi har därför ett stort ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på rätt sätt.

Läs mer på vgregion.se/gdprinfo